Toyota yaris air filter

Varje dag, både i underhåll och i företaget, är vi omgivna av rika yttre element som påverkar våra liv och kvalitet. Förutom de grundläggande restaureringarna, såsom plats, temperatur, fuktighet och lämplig, skapar vi också med andra rök. Den luft som vi andas är inte otänkbart ren men förorenad, förstås naturligtvis. Före kontaminering i dammsidan kan vi placera oss själva med hjälp av masker med filter, men ändå utgöra andra faror som ofta är svåra att avslöja. Dessa inkluderar särskilt giftiga gaser. För att förhindra det måste mestadels bara utnyttjar en sådan modell som en giftig gas sensor, som är vald från luft skadliga element och rapportera deras närvaro så att varnar om faran. Tyvärr är det nuvarande hotet mycket farligt, eftersom vissa ämnen när de är bräckliga, och ofta föreslår dem i atmosfären, orsakar allvarliga skador på hälsa eller död. Vid CO orsakar även fara för andra passar som kan detekteras av sensorn, till exempel sulfat, som i en vuxen koncentration är liten och reducerar till omedelbar chock. Annan giftig gas är koldioxid, samma som tidigare nämnts farligt och ammoniak - gas anser sig som en sfär, även om en högre koncentration av farligt för människor. Sensorer giftiga gaser kan också hitta ozon och svaveldioxid, vilket är en dryck är större än atmosfären och har förmågan att en stor fyllning område nära marken - från den aktuella på grund av den exakta positionen om vi utsätts för fenomenet dessa frågor bör sensorerna placeras i rätt plats han kunde känna hotet och berätta om det. Andra giftiga gaser som detektorn kan skydda mot oss är frätande klor och en högt giftig vätecyanid och en vattenlöslig, farlig väteklorid. En eventuell toxisk gassensor bör installeras som möjligt.