Skogsbrandfarlighetsklasser

Uppgiften med elektrostatisk jordning är att minimera risken för explosion av brandfarliga ämnen på grund av en elektrostatisk gnista. Det används oftast vid transport och bearbetning av brandfarliga gaser, pulver och vätskor.

Elektrostatisk jordning som räknar en annan form. De tyngsta och några komplicerade modeller ligger ner från jordklämman och från kabeln. Mer robust och tekniskt avancerad är utrustad med en jordningsskyddsenhet, tack vare vilken det går att dispensera eller transportera produkten, när jordningen faktiskt har anslutits.

Elektrostatiska jordstationer ges vanligen i samband med lastning eller lossning av järnvägstankar, vägtankar, fat, så kallade. big-väskor eller delar av processinstallationer.

Till följd av att tankar fylls eller tömmas med olika innehåll (t ex tankar med pulver, granuler, vätskor kan farliga elektrostatiska laddningar skapas. Källan för deras skapande kommer sannolikt att leva utöver blandning, pumpning eller sprutning av brandfarliga ämnen. Elektriska laddningar skapas genom att kontakta eller särskilja enskilda partiklar. Mängden elektrisk laddning beror på de elektrostatiska egenskaperna hos ytorna som kommer i kontakt med varandra. Som ett resultat av en direkt och plötslig anslutning till marken eller oladdad mål kan en kort strömpuls genereras som kommer att utsättas för gniststrukturerna.Bristen på vård över gnistutsläppet kan antända gas- och luftblandningarna, vilket framgår av en explosion eller en dålig explosion. Elektrostatisk jordning eliminerar risken för explosion på grund av kontrollerad urladdning av elektrostatiska laddningar.