Miljoskydd i eu s film

https://som-drol.eu SomatodrolSomatodrol - Ett säkert och effektivt stöd för att bygga muskelmassa!

Frågorna om förtroende och kontroll av praktiken inom industrin är främst relaterade till miljöskydd. Låt oss försöka visa hur EU normaliserade förordningar i kombination med & nbsp; industrisäkerhet baserat på fallstudier - & nbsp; atex fallstudier.

På grund av det faktum att en betydande grupp maskiner och verktyg ges för att utföra saker i hårda kolgruvor, där det kan finnas en risk för explosion av metan och kol, diskuteras direktiv 94/9 / EG i en specifik verksamhet, som beror på dessa hot.

I mars 1994 antog Europaparlamentet och rådet ett direktiv kallat en ny lösning 94/9 / EG vid normalisering av lagstiftningen i medlemsländerna angående verktyg och skyddssystem som är avsedda för användning i innehållet i den potentiella explosionsrisken, som kallas atex-direktivet. & nbsp; & nbsp; Genomförande av bestämmelserna i artikel 100a i Romfördraget Principen är att säkerställa ett smidigt flöde av varor som ger en hög explosionsskyddsnivå. Detta direktiv var emellertid inte huvudsteget i den europeiska gruppens explosionsskyddsavdelning. Under nästan tjugo år skulle människor behöva anpassa sig till flera så kallade direktiv den gamla metoden för fri handel med varor nu ATEX.

Direktiv 94/9 / EG införlivades i kraft den 1 juli 2003 och ersatte de gamla riktlinjerna 76/117 / EEG och 79/196 / EEG om elektrisk utrustning, vilka data som finns på marken i ytor, som riskerar att attackera plan och direktiv 82/130 / EEG, som säger elektriska dataenheter för användning på explosiva avstånd i ett gasgruvrum. Förfaranden för utvärdering av samtycke baserat på den gamla metoden var beroende av elektriska verktyg som ville uppfylla alla tydligt definierade säkerhetskrav. Studier har visat att elektrisk utrustning endast är en antändningskälla i hälften av framgångarna. I arrangemanget med det sista är farorna för den elektriska tillvägagångssätten, som endast är markerade med direktiv av den gamla metoden, flera tillräckliga för att uppnå den djupa skyddsgraden som annonseras genom förordning 100a i Romfördraget.