Jorda tv antennen

Uppgiften med elektrostatisk jordning är att minska risken för explosion av brandfarliga ämnen vid slutet av elektrostatisk gnista. Det används ofta vid transport och bearbetning av brandfarliga gaser, pulver och vätskor.

Elektrostatisk jordning kan räkna med en ny form. De lättaste och minst komplicerade modellerna är också gjorda av jordklingan från kabeln. De mer avancerade och tekniskt avancerade är utrustade med ett jordningsskyddssystem, tack vare vilket det är tillåtet att leverera eller transportera produkten när marken är tätt ansluten.

Elektrostatiska jordartiklar används vanligen vid lastning eller lossning av järnvägs- och tankfartyg, tankar, fat, så kallade big-väskor eller delar av processinstallationer.

För att fylla eller tömma tankar med nytt innehåll (t.ex. tankar med pulver, granuler, vätskor kan farliga elektrostatiska laddningar skapas. Källan till deras stående är förmodligen blandning, pumpning eller sprutning av brandfarliga ämnen. Elektriska laddningar skapas genom kontakt eller frisättning av enskilda partiklar. Mängden elektrisk laddning beror på de elektrostatiska egenskaperna hos ytorna som kommer i kontakt med varandra. För att en lätt och plötslig koppling till marken eller oladdad framgång ska kunna uppnås kan en kort strömimpuls uppstå som uppfattas i form av en gnista.Brist på gnistautsläpp kan innefatta tändning av gas- och luftblandningen, vilket innebär en explosion eller en stor explosion. Elektrostatisk jordning eliminerar risken för explosion på grund av kontrollerad urladdning av elektrostatiska laddningar.