Gra gus 2015

Storleken på det grå utrymmet i Polen är ett stort problem. Vårt land kämpar lätt med det, alltid med rika resultat. Vi spenderar dock ganska bra på denna plats i jämförelse med de olika länderna i det tidigare östliga blocket, och till det traditionella Europa är hela scenen mycket stark.

Titan gel

Jag tror att gråa områden inte kommer att eliminera repressiva åtgärder, till exempel påföljder för bristen på kassan för postnetrevo. Ett bra sätt är att utbilda allmänheten och sedan konsekvent göra oss medvetna om att vi deltar i samhället och det som är bra för oss och till gagn för själva samhället. Vad är högt nödvändigt för att återfå människors förtroende för staten - mycket nämns, främst i upproriska miljöer, som staten rånar oss. Entreprenörer som läser denna avhandling är inte att se stora infrastrukturella investeringar, vilket gör att skämt om sina egna vägar helt har spenderat på sina befogenheter. På samma sätt presenterar politiker en sådan lösning. Den oansvariga predikan av populistiska slogans möter inte ett stort svar, särskilt bland ungdomar som, lockade av deras inkludering, inte förvånas över vad som verkligen finns i dem.Övning lär att oärliga entreprenörer alltid kommer att hitta ett sätt att komma runt systemet. De har stöd för en stor grupp av våra kunder, som trots sociala kampanjer som klagar över att vara vanor att samla in kvitton, har fortfarande skatter som bandit och samma kvitto som onödigt skräp. Vad bland nuet, att regeringen kommer att ställa höga straff för att inte ha ett skattekassregister, eftersom verkställandet av dessa konsekvenser kommer att bli nästan effektivt?Ändå är situationen inte så låg när det skulle vara viktigt att bedöma på grundval av ovanstående observationer. Polarnas förtroende för äktenskap ökar också med varandra - processen är långsam och oregelbunden, men med de senaste tjugosexåren i åtanke är tanken otvetydig. Jag tror att med den ekonomiska och mentala utvecklingen i landet blir färre och färre anställda regeln om kortsiktiga vinster, och fortfarande bra - grundläggande ærlighet. Även om det finns kraschar, som en ny kraftförändring, förändras inte det faktum att vi har en klok, men svår erfaren nation, vi kommer inte att förstöra det vi byggde efter 1989. Och det kommer Polen fortsätta att vara nästan Europa än Ryssland.