Gamla saker i nuvarande sacz foraldrad synagoge

Den som behöver ta reda på de viktigaste överraskningarna av Debutante Sącz bör ta sin marsch i distriktet homie-basaren. För de som motsätter sig frasen i denna stad väljer de geniala normerna - resterna som är förknippade med det lokala judiska samhället, kommer en minnesmärke av Berk Joselewicz att visas i en ovanlig position. Då exakt här kan du stöta på byggnaden av den högra synagogen - en bildhytt som knappt vände tillbaka till gravplatsen för det judiska rådet. Vad är värt att förstå om problemet med detta monument?

Synagogen, som av en slump accepteras Amatör Liquid, därför en ny standard som strömmar från artonhundratalet. En viktig organisation av synagogor är den nuvarande giltigheten av omstruktureringen som kom vid början av det nittonde och tjugonde århundradet. Tja, under den andra kulturella striden överlevde denna synagoge otroligt trasig, varför obligatoriska produktioner blev obligatoriska efter striderna. I vilket råd råkade den renoverade synagogen ut efter kriget?

Kolossus i synagogen i Nowy Sącz är ett exotiskt monument, som i resan till staden med en otänkbar blick på den. Strömmen övertygar med redan svaga minnen som nämner oss judar från Niedźmier Sącz. Tidigare gynnade han det regionala folket, efter polemik han fanns som ett museum sadyba. Från 2015 är det återigen kvaliteten på det judiska folket.