Elektriker bitter

Spirulin Plus

Den vanligaste försäkringsformen är nuvarande skydd, tagen i elinstallationer. Skyddet av mottagare, motorer, transformatorer eller distributörer är viktigt, men deras största uppgift är att skydda ledningarna. Kortslutningsskyddsmetoden har varit densamma i många år. En mer komplicerad teknik är att hantera överbelastningsskydd. Valet av säkerhet vill ha effektiviteten av skyddet, liksom den långsiktiga överbelastningen av ledningar och kablar.

Föreskrifter och riktlinjer för konstruktion av elektrisk utrustning anger de minimikrav som installationerna måste uppfylla, med beaktande av utrustningen i säkerhet, t.ex. typ av säkerhet, kärlek och effektivitet och plats. Det finns situationer där reklam är strängare och säkerheter kräver att det finns certifierade. Idén för samma använder platsen där installationen kommer att skapas. Om dessa är speciella yrken som riskerar att möta elektriska anläggningsfel, blir kvalitetskraven automatiskt mycket högre.Kortslutningsskydd är den vanligaste typen av skydd. Obligatorisk uppspelning på ett elektrisk krets och sedan höger vid början av en, frambringade en krets i bakgrunden, som även om det är en minskning av de belastningskablar t.ex.. Genom att reducera tvärlivade eller använda någon annan guide. I motsats till framträdanden, placera kortslutningsskydd i byggnaden grenkretsen är inte så populär och ren när det kan tyckas. Det är viktigt att skydda dem på vägar inte mindre än 3 m från det högsta elementet. Eftersom på grund av denna bransch att skyddar dimensioneras som säkerhet installerad naturligtvis var före honom, påverkar en sådan strategi att sannolikheten för en kortslutning vid denna tidpunkt är tung. Samma förhållande observeras i systemet för kablar som förbinder energikällor, inklusive transformatorer, batterier och generatorer ställverk, förutsatt att garantier finns i växeln, effekten på kretsen. Dessa två undantag är tillåtna om en kortslutning skyddad från kortslutningsskydd är tillgängligt för anslutning.Problemet som beskrivs ovan kan vara mycket tröttsamt och lite använt, men i verkligheten ger de oss alla i hembyggande.