Depression hormoner

På senare tid har fler och fler äktenskap problem med att bli gravida. Det är naturligtvis då en konsekvens av de höga halterna gifter i våra måltider. Därför föreslås det att genomföra nödvändiga tester som bedömer eller måste utföra med infertilitet, eller vi är helt enkelt olyckliga.

Hur går den här frågan? Du måste naturligtvis ge ditt spermaprov för testning. Det är viktigt att få det både genom onani och med lågt samlag. För ett genomsnittspris köper vi en speciell kondom i förväg, vilket förenklar att ge oss sperma till slutdestinationen.Vad händer sedan med nära spermier? Efter dess slutförande sker kondensationsprocessen. Med andra ord förändras strukturen från halvfast till pålitlig. Vanligtvis lever han ungefär ett dussin eller så minuter. Det ska inte pågå mer än en timme. Om det verkligen händer, har vi med rätt hälsoproblem att göra. Sperm bör observeras vid en temperatur nära kroppstemperatur, dvs cirka trettiosex grader.Efter fullständig kondensation utvärderas spermavolymen och vätejonkoncentrationen. Dessutom kontrollerar vi viskositeten genom att hälla sperma från en behållare till en annan. Det bör uppnå lite bra med viskositet i vattnet.Den sista parametern är provets fulla utseende. Efter kondensering bör sperman vara gråaktig-vitaktig och ha en rak konsistens.I studieplanen är det värt att gå till ett specialiserat centrum - fertilitetstest Krakow. Båda i andra viktiga städer har en relativt stor mängd poäng, där vårt spermier kan kontrolleras med avseende på hypotetisk sterilitet hos dess givare. Jag tror att det inte finns någon anledning att vänta bland de sista och det är trevligt att vara en garanti än att uppträda i ständig osäkerhet.