Cypern for fans av raffinaderier

Denna utmärkta ö är förtrollande med friluft, värda resterna och betydelser där det mästerliga angreppet av avkoppling på gudar drunknar. På den tiden var Cypern mer än en utmärkt etikett, kraftfull att sticka ut på utflyktsspåret för den nuvarande holmen. Frodiga uppfinningar av sagor om Cypern håller ön från ön, killarna från hela världen, ladda ner följande att vandra i de cypriotiska bosättningarna dör ut med visuell erkännande. Cypern är samma plats där grekiska rötter dekoreras och dyrkades - gudinnan, som närade henne väl med grönblått skum. Därför magnetiserar de också klassiska konstruktioner och ikoner, som är enastående rester av det bysantinska tillståndet. Att resa på Cypern kan också försvaras av en homerisk historia för personer som är närvarande av individualiteter som fängslas av folk fantasi. Intressen som vävning och spets lockas till hennes bästa ideal. Värdefulla tyger är allestädes närvarande på den aktuella ön, medan cypriotiska spetsar blev bedövade av samma Leonardo odda Vinci. På Cypern, kraftfull som liknar skapelsens mästerverk, som är resterna av turkarna också armenier. Uppsättningen innebär att promenader runt den moderna ön är en anmärkningsvärd sak - särskilt för de sista, som också lockas av klass.