Branschutveckling for och nackdelar

Den snabbare utvecklingen av industriell teknik, fokus på bra produktionsresultat, styrka och storlek på processer i industrier som tryckning, textilier, plast, kemi, optik och förpackningar ökar risken för elektrostatisk urladdning. Så långt produktionsprocessen intensifieras skapas de mycket laster som de vill neutraliseras för att inte äventyra användarnas säkerhet.

http://se.healthymode.eu/flexa-plus-new-ett-lakemedel-for-gemensamma-sjukdomar/

Okontrollerad urladdning av ackumulerade elektrostatiska laddningar kan orsaka antändning av en blandning av gas och luft med hjälp av den resulterande huden, och den enda som kan orsaka en explosion. Företag som i dessa fall kombinerar bland annat elektrostatisk jordning, rengöring av ytor, neutralisering eller elektrostatisk laddning tar över lösningen av sådana problem.Elektrostatisk jordning är en jordningsprocess som är förknippad med bevis på framgångsrik lastning av tankar med lösa material eller vätskor. Deras storlek orsakas av stora mängder elektrostatiska laddningar. Jordanslutningen till kroppen är nödvändig innan lastning. Detta eliminerar risken för antändning. Andra svåra situationer är viktiga när det gäller rör, ventiler, blåsare, som vid produktion av bulkmaterial vid slutet av vibrationer eller slitage kan separeras från varandra och orsaka risk för antändning. Slipa stora behållare eller behållare fyllda med brandfarliga ämnen. Ojordade behållare som används i blandnings- och blandningsprocesser utgör också ett hot. Praktiskt taget varje rörelse i produktionslinjen genererar statisk elektricitet, oavsett om det laddar föremål i flexibla containrar eller manuellt fyller fat eller burkar. Elektrostatisk jordning är nödvändig eftersom det kan leda till urladdningar mellan personal och verktyg och containrar, och i ett explosivt område kan det orsaka antändning och explosion.