Begreppet immateriell kapitalforvaltning i exemplet

Costomer Relationship Management English-mjukvaran har ett visst managementkoncept. Det är en uppsättning procedurer samt nödvändiga verktyg som anser det vara en uppgift att korrekt hantera relationer med en man. Det är hans plikt att först automatisera och stödja processen i klientorganisationens väg.

Detta system går till organisationer inom områden som marknadsföring, ledning, kundservice eller försäljning. Denna lösning är en avgörande faktor för att hantera information med kunden. Detta koncept ska stödja varje steg i människans kontakt med byrån, det vill säga erkänna kundens behov, identifiera kunden, ingå en viss transaktion och service efter försäljning. Genom att tillhandahålla Costomer Relationship Management kan vi skilja på tre sätt för denna metod, nämligen: ett interaktivt, operativt och analytiskt system.Det interaktiva CRM-systemet kallas kontaktcenter eller CRM-kommunikation. Han använder för att betjäna alla möjliga kundkontaktkanaler med en viss organisation. Detta system stod på principen om ett callcenter.Med operativsystemet kan du samla och dela information om kunden. Sådan information möjliggör framför allt omfattande och högt stöd till en potentiell köpare. Detta system kallas front office system. Det skapar tre funktionella grupper som marknadsföring, försäljning och teknisk support. Hela operativa cm handlar om att få kunder, slutföra försäljningen och hålla en man i ett bolag.Det analytiska CRM-systemet lider av att analysera kunddata. Han vaknar i varje kundsegmentering, prisanalys, lojalitet och korganalys.CRM-programvaran är baserad på trattplattformen, som kallas tratten.Genomförande på marknaden eller i många år. Men dess användning ökar varje dag. Först och främst är detta på grund av mer tillförlitlig och fri tillgång till informationen och nyare metoden.Sammanfattningsvis möjliggör crm-mjukvaran med stor kraft en lättare förståelse för kundens värde.