Barbart kassaregister

Först och främst bör det komma ihåg att den finansiella säkerheten och den finansiella skrivaren inte är densamma. Så det finns rätter som är väldigt olika från varandra. Även om de ofta är förvirrade med varandra, har de nya försäljningsregistreringssystem och kännetecknas av olika funktioner.

Kassaregister har ett komplett sätt att hantera försäljningen. De innehåller basen av varor och tjänster, vilket innebär att de inte behöver anslutas till någon ny enhet. Du kan säga att de är självförsörjande. På grund av det faktum att det finns mindre arbete än finansiella skrivare är billigare än dem, vilket givetvis är en fördel. Det är känt att alla ser till sist för att göra en vinst och samtidigt när det är minst att spendera.Finansiella skrivare är omfattande kassaregister. Förutom möjligheten att skriva ut skatteinkomster och upprätthålla försäljningssystemet finns det ännu mer omfattande funktioner. De kan till exempel övervaka inventariet av produkter som en känd enhet har i sitt eget erbjudande. Tack vare ett sådant erbjudande vet du alltid vad som kan saknas i snabbköpet vid ett visst ögonblick och vad som ska köpas i rätt tid. Dessutom kan nya kampanjer läggas till i sin stil. Inte bara de vanliga prissänkningarna utan även billigare försäljning av produkter i paketet, till exempel: Köp två produkter och den tredje får du gratis. En ytterligare nackdel är att det finns en funktion av direktutskrift av momsfakturor samt ett erbjudande att förbättra kvittot innan det skrivs ut. Sådana utsikter har inte skattekassor. Till skillnad från kassaregister är de dock inte självförsörjande, och för att fungera normalt vill de vara anslutna till ett externt försäljningssystem, det vill säga en dator. Det är också en defekt samt en defekt. Beslutet är därför att det inte finns någon möjlighet att skriva ut kvitton utan dator. Därför är inköp av en dator en extra kostnad. Fördelen är emellertid att försäljningsdata som finns i datorn är mer exakta och enklare. Finansiella skrivare har stor kontroll över betydelsen där artikelbaserna är betydligt långa. Trots den stora fördelen med fördelarna med en skattemässig skrivare över kassan, innan man väljer att köpa dem, är det värt att överväga om vi behöver en sådan professionell utrustning. För personer som driver små butiker finns det inget så omfattande arbetssätt, och kostnaden för ett kassaregister är kortare än en skattemässig skrivare.