Avdrag for moms for lakemedel

Slutligen började du vår ekonomiska energi eller bredda era horisonter med fler avdelningar? Perfect! Det är nu dags att köpa en kassakupong, och du undrar om du kan inkludera eventuella återbetalningar.Jag har goda och dåliga nyheter. Avdrag för inköpspriset från kassaregistret är endast tillgängligt när du köper det första kassan. Du kan inte skapa den andra eller nästa finansiella kassan för att hjälpa dig att lyckas.

Villkor för att acceptera assistansKanske först och främst vad händer med dig när du köper ett kassaapparat. Och detta:- du kan dra av momsen i den totala summan,- du kan räkna utgifterna för beloppet till de avdragsgilla kostnaderna,- Du kan dra av 90% av nettopriset på enheten, men inte mer än 700 PLNLåter bra Du måste göra bra förutsättningar för att ha sådana bonusar. Här är de:- Inköp och skattläggning av kassaregistret måste ske innan förpliktelsen att registrera kassaregistret börjar,- Du måste anmäla den plats där kassaregistret är installerat till chefen för det finansiella kontoret inom 7 dagar från dagen för dess skattefinansiering,- Du måste ta med dig till chefen för ditt skattekontor - informera om värdet på kassaregisterna och platsen för deras användning. Uttalandet måste godkännas innan du tar uppgifterna (dagen före dagen före- De första kontrollerna och kontrollerna bör slutföras.- Det är att betala för pengarna och ha ett exempel på betalning,- Registreringen bör startas under den lagstadgade perioden.Vad sägs om framgång, när du är en skattebetalare som ger dig skattefritt arbete eller är du föremål för plikten att registrera omsättning med hjälp av kassaregister? Du kan ta ut återbetalning istället för avdrag.Du måste:- börja spela in senast på det aktuella datumet- lämna in ovannämnda informera om antalet utcheckningar och lägenheten för användning,- Placera en annons på kassaregistret installationsplatsen,- betala hela för kassan.

effektOch du borde returnera programmet:- Namn, förnamn och skattebetalarens namn,- adressdata,- Skatteidentifikationsnummer,- För att skattebetalare ska kunna få ansikts- och frakttjänster med personliga och bagage taxis - Kunskap om antalet licenser för vägtransporter med taxi och registrerings- och sidnummer för den taxi där registreringsregistret är installerat.Återbetalningen tar upp till 25 dagar från det att skattebetalaren ställer in ansökan.Återbetalningen för avdrag för inköpskostnaden från kassan sker när, inom 3 år från det datum då inspelningen startades:- du slutar använda kassa, i modern tid kommer du att slutföra verksamheten,- Likvidation öppnas,- Konkurs kommer att övervägas,- Försäljningen av företaget eller anläggningen, och efterträdaren kommer inte att genomföra transaktionen på beloppet.